Antero-Lateral teriminin tıbbi anlamı; Birşeyin ön ve yan tarafına ait olan.