Anteversion teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Öne dönme (özellikle rahim hk.); 2. Bütün bir organın öne doğru çıkıntı yapması; 3. Öne doğru mürtesemleri ile karakterize olan dişlerin yön anomalisi (üst kesici dişler).