Anthocyanin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Pancarın kökündeki kırmızı boya maddesi, antosiyanin.