Anthophobia teriminin tıbbi anlamı; n. Marazi çiçek kokusu, çiçeğe karşı gösterilen derin nefret hissi.