Anthracmeia teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Karbon monoksid zehirlenmesi sonucu beliren asfeksi. 2. Kanda şarbon basili (bacillus anthracis) bulunması.