Anthropohogy teriminin tıbbi anlamı; n. İnsanı psikofizik bir ünite olarak inceleyen ilim dalı, insan bilgisi, insanın psikolojik ve fizik tabiatlarının etüdü, antropoloji.