Anthropotomy teriminin tıbbi anlamı; n. İnsan anatomisi.