Anti teriminin tıbbi anlamı; pref. 1. Karşı zıt, mukabil, aksi, ters, düşman, gayri...; 2. Zıt madde veya zıt tesirli ilaç anlamı.