Antialcoholism teriminin tıbbi anlamı; n. İçki düşmanlığı (aleyhtarlığı) antialkolizm.