Antianemic Principle teriminin tıbbi anlamı; See: Antianemic factor;