Antibiosis teriminin tıbbi anlamı; n. Bakteri antagonizmi (birbirleri için zararlı iki veya daha çok bakterinin aynı ortamda birleşmeleri).