Antibiotic teriminin tıbbi anlamı; a. & n. Baterilerin üretemesine mani olan (ilaçlar), antibiyotikler.