Antiblastic Immunity teriminin tıbbi anlamı; Antiblastik bağışıklık (muafiyet): Vücutta mikroorganizmaların beslenmesine engel olan maddeler yüzünden meydana gelen tabii bağışıklık (muafiyet).