Antibody teriminin tıbbi anlamı; n. Kana dışardan giren yabancı cisimlere karşı gelen madde, kısbi (edinik) muafiyet (bağışıklık) maddesi. antikor.