Anticacterial Spectrum teriminin tıbbi anlamı; Bir antibiyotiğin tesir sahası.