Anticataphylaxis teriminin tıbbi anlamı; n. Vücutta enfeksiyon odağında koruyucu unsurların yığılışmasından ibaret olan acataphylaşis olayının durması, engellenmesi, antikatafilaksi.