Anticathode teriminin tıbbi anlamı; n. biochem Antikatod: a) Bir vakuum tübünde katod karşısında bulunan kısım. anod. b) Bir X ışını tübü veya Crookes tübünde anod hizmetini gören metalik levha (Katod ışınları bu hedef üzerinde odaklaşır ve buradan X ışınları intisar eder).