Anticaustic teriminin tıbbi anlamı; a. & n. yakıcı maddelere karşı (ilaçlar).