Anticheirotonus teriminin tıbbi anlamı; n. Spazmodik başparmak bükülmesi (ekseriya sar'a nöbeit sırasında görülür).