Anticholagogue teriminin tıbbi anlamı; n. Karaciğer fonksiyonu (safra ifrazı)'nu köstekleyen.