Anticholerin teriminin tıbbi anlamı; n. Kolera basili kültürlerinden hazırlanan bir madde (koleraya karşı kullanılır).