Anticipation teriminin tıbbi anlamı; n. Nöbetin vaktinden önce tutması.