Anticonvulsant teriminin tıbbi anlamı; n. Konvülsiyonları durduran veya engel olan madde.