Anticutin teriminin tıbbi anlamı; n. Bazı tüberkülzolu şahısların kan serumundan ayırdeidlmiş bir antikor, antikütin.