Antidepressant teriminin tıbbi anlamı; n. Depresyonu azaltan maddelere verilen genel isim.