Antidote Bibron's teriminin tıbbi anlamı; Bibron panzehiri: Potasyum iyodür 0,24 + civa biklorür 0.12 + brom 20. g. (yılan sokmasına karşı kullanılır);