Antiepileptic teriminin tıbbi anlamı; a. Sar'ayı tedavi edici.