Antifetishism teriminin tıbbi anlamı; n. Fetiş düşmanlığı, fetiş aleyhtarlığı (bazı homoseksüel şahıslarda cinsi sapıklıklarını maskelemek için girişilen karşı cinsi kötüleme eğilimi).