Antifols teriminin tıbbi anlamı; n. pl. Sıtmaya karşı kullanılan ilaçların bileşimine giren maddeler.