Antigen teriminin tıbbi anlamı; n. Organizmada antikor yapan madde, antijen.