Antigen-Antibody Reaction teriminin tıbbi anlamı; Antijen'in kendisine karşı oluşan antikor'la birleşmes,i antijen-antikor reaksiyonu;