Antihypnotic teriminin tıbbi anlamı; a. & n. Uykuyu meneden, uyku kaçırıcı (ilaç).