Antihysteric teriminin tıbbi anlamı; a. İsteri nöbetlerini meneden.