Antikenotoxin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Kenotoksin tesirini gideren bir madde.