Antilactase teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Laktaz gideren bir madde.