Antileprotic teriminin tıbbi anlamı; n. Leprayı tedavi eden ve leprayı önleyen madde.