Antilobium teriminin tıbbi anlamı; n. Kulak deliği dışındaki üç köşe çıkıntı, tragus.