Antilogia teriminin tıbbi anlamı; n. Hastalık semptomlarının teşhisi gölgeleyecek şeiklde karışık olması, semptom tezadı.