Antiluetic teriminin tıbbi anlamı; n. Frengiyi önleyen veya tedavi eden madde.