Antimony Sodium Thioglycollate teriminin tıbbi anlamı; biochem. Granuloma inguinale'de kullanılan bir ilaç.