Antipathy teriminin tıbbi anlamı; n. 1. Nefret, sevmezlik; 2. Aykırılık, karşıtlık (iki hastalık hakkında).