Antipellagra teriminin tıbbi anlamı; n. genellikle B vitamin kompleksinin nikotinik asit grubu için kullanılan bir deiym.