Antipellagric teriminin tıbbi anlamı; a. Pellagra'yı önleyen.