Antipepsin teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Pepsing ideren bir antienzim.