Antipeptone teriminin tıbbi anlamı; n. biochem. Antialbümozdan sindirim sonucu meydana gelen pepton.