Antiperistaltic teriminin tıbbi anlamı; a. Barsakların solucan kımıldaması gibi doğal olan hareketlerini önleyen.