Antiperistaltis teriminin tıbbi anlamı; n. Normal peristaltik hareektlerin ters yönde cereyan etmesi.