Antipestilential teriminin tıbbi anlamı; a. Sari hastalıkların meydana gelmesini ve sirayetini önleyen.