Antiphagin teriminin tıbbi anlamı; n. Antifajin, virülin (yüksek virülanslı bakterilerde fagositlere karşı direnmeyi sağlayan spesifik madde).