Antireflux teriminin tıbbi anlamı; n. Genellikle kronik pyelonefrit olaylarında, ureterlerin idrar kesesine ve re-implante edildikleri ameliyatı ifade için kullanılan bir deiym.